Buy & Sell Group
Buy & Sell Group

Buy & Sell Group

60 Members
35 w ·Translate

Samsung M30s (4/128)
ফোনটা ফুল ফ্রেশ। বাইরে থেকে নিয়ে আসা।ইনটেক বলা যায়। এখনও পর্যন্ত সিম ভরা হয়নি।নিতে চাইলে নক করুন।অথবা কল করুন 01313913116

image
image
image
image
34 w ·Translate

Oppo A55 (4/64) full fresh.

নিতে চাইলে নক দিন আমাকে।

image
image
image
image
+2