🥀🏵️🦋༆᭄̲̲̲̞̎̎͢༊═══༆̲̲̲̞̎̎͢🥰
༊᭄༊᭄- কিছু মানুষ পেয়েও "হারিয়ে" ফেলে!🙃💔
- আর কিছু মানুষ পাবে না জেনেও অপেক্ষা করে!🙂🌸༊᭄..! ❥┼─༊🙃🙂🥀


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-"༊༅༎'"ওগো তুমি কোথায়-"༊༅༎'" 🥰🙈
-"༊༅༎'" ওরা না আমারে সিঙ্গেল বলে খেপায়😕😞🥺'"༊༅༎'..!"💚